Gå til hovedinnhold

Vedfyring

Tips til vedfyring

Kunsten å fyre med ved.

Det er mye du må tenke på når du skal fyre med ved. Både valg av ved og riktig fyringsteknikk er viktig.

Velg riktig ved

Ulik ved har forskjellige egenskaper. Noen typer avgir mye varme, andre forholdsvis lite. Jo mer varme veden avgir, dess bedre er vedkvaliteten. Rogn og bøk varmer mest pr. volum. Eik, ask og lønn er nest best. Bjørk kommer i tredje klasse. Deretter kommer furu, svartor og selje. Osp, gran og gråor er blant de tresortene som gir minst varmeutbytte. En favn rogn eller bøk tilsvarer to favner gran eller osp.

Fyr med tørr ved

Veden skal minst ha tørket et halvt år, helst ett år. Ved som lagres ute eller i kalde rom bør tas inn ca 1 døgn før den skal brukes slik at den får romtemperatur.
Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning. Fuktighet svekker vedens brennegenskaper, rå ved avgir vanndamp inne i ildstedet som fortrenger oksygenet og kjøler ned brennsonen. Vanndampen kan skape kondensproblemer i pipa. Slike problemer oppstår når temperaturen på røyken blir så lav at vanndampen blir liggende i pipeløpet.

Tenn på fra toppen!

Overraskende for mange, er at det gir best effekt å tenne på fra toppen. Da vil gassene som avgis når veden varmes opp også antennes og gi varme fremfor å forurense. All veden antennes også raskere, og man slipper sot. Legg to kubber i bunnen av brennkammeret og stable opptenningsved lagvis oppover. Opptenningsveden bør være på ca 4 cm i diameter. Legg 2-3 opptenningsbriketter eller bjørkenever rett under det øverste laget med opptenningsved og tenn på.

Fyring krever luft. Fyr med god trekk

Pass på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne. Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn.
Ikke skru trekken ned til et minimum.

Unngå rundfyring

Det blir dårlig forbrenning når du fyrer med ovnen full av ved og trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det bekksot i pipa som kan ta fyr og forårsake pipebrann. Det kan i værste fall føre til brann i boligen.
La veden brenne ut til det er en del glør, før du legger i ny ved.
Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr.

Peisovn_scan83

 

Litt fakta om ildsteder

Nye rentbrennende ovner gir 30-50 % mer varme enn gamle vedovner og forurenser mindre.

Hvordan fungerer en rentbrennende ovn?

I 1998 kom kravet om at alle ovner som selges i Norge skal være rentbrennende. Dette gjelder også ovner som installeres, uavhengig om den er kjøpt ny eller brukt. Men hva er egentlig en rentbrennende ovn?
Kravet fra myndighetene kom først og fremst av hensyn til forurensning – for å redusere sotpartikkelutslippet. Og allerede i første generasjon rentbrennende ovner ble utslippet av sotpartikler redusert med over 90 prosent.
Dagens moderne ovner “isolert” i nedre del av brennkammeret, noe som gir en mye høyere forbrenningstemperatur. Videre blir det tilført sekundær luft. Det betyr at det blir tilført ekstra luft til de uforbrente gassene i toppen av bålet, som sørger for at også disse forbrennes.
Det er flere fordeler med nye ovner. En stor bonus er at høyere temperatur i brennkammeret bidrar til renere glass på dørene. Tidligere kunne man jo knapt se gjennom glassdørene. Det er nå kraftig forbedret, og med riktig fyring kan man brenne i ovnen med tilnærmet helt rene glass.
En rentbrennende ovn i dag har en virkningsgrad på 75-80 prosent. Noe som gir en betraktelig reduksjon i vedforbruket – og minimalt med varme slipper ut til kråka. Det resulterer også i en hyggelig besparelse på fyringskostnadene.

Flere tips:

• Bruk en ovn laget etter 1998. Den er rentbrennende, slipper ut 90 prosent mindre partikler – og gir 30% varme per kubbe.
• Sørg for god trekk i pipen. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipen. Be feieren sjekke dette for deg neste gang.
• Ofte kan det være fornuftig å montere en vifte på toppen av pipen for å få riktig trekk.
• Bruk gjerne opptenningsbriketter fremfor avispapir. Da blir det mindre aske i ovnen/peisen.
• Sørg alltid for å ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved du legger i, ikke skru ned trekken. Legg heller i litt oftere og mindre, med god trekk hele tiden.
• Det er viktig med nok luft. Av og til kan det vær nødvendig åpne ett vindu når peisen tennes slik at den får nok luft. La ovnsdøren stå på gløtt, eventuelt ha opptenningsventilen åpen til det har tatt god fyr (15 – 20 min).
• Legg ved ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres det for kraftig, kan varmepåkjenningen i pipa blir unødig stor. Fyr moderat.
• Når veden har blitt til kull kreves det mindre tilført luft, og du kan dermed redusere tilførselen.
• Unngå ulmebrann, det er da forurensingen er størst. Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra pipa er nesten usynlig.
• Les bruksanvisningen på din ovn nøye. Den beste fyringsmåten kan avvike fra ovn til ovn.
• Kontroller røyken. Røyken skal være hvit, helst gjennomsiktig. Svart røyk tyder på uegnet ildsted, feil fyringsteknikk eller dårlig brensel. Asken i ildstedet skal være finfordelt og grå.

Kilde: Norsk Varme

Sikkerhet på taket

Huseieren har plikt til å sørge for at pipa er tilgjengelig for feieren. Det innebærer fastmontert og typegodkjent sikringsutstyr på taket. Det innebærer også at en husstige ligger klar når feieren kommer. Husk at stigen skal være sikret mot gliding.

Del dette: