Gå til hovedinnhold

Archives

Bli kvitt din gamle oljetank

Arne Skarra er en godkjent samarbeidspartner og kunnskapsbedrift for prosjektet «Oljefri». Vi er kvalitetssikret til å rense og fjerne gamle oljetanker, samt veilede rundt fornybare oppvarmingsløsninger.

Om Oljefri

Oljefri er et prosjekt som gjør det enklere og tryggere for bolig- og byggeiere å erstatte oljefyrte anlegg og ildsteder med fornybare oppvarmingsløsninger.

oljefri.no har Naturvernforbundet samlet uavhengig informasjon om klimavennlige energiløsninger for boliger og bygg. Gjennom samarbeid med fagmiljøer og bransjeorganisasjoer holder Naturvernforbundet seg oppdatert på den nyeste kunnskapen om energieffektive varmeløsninger i bygg.

I stadig flere kommuner i landet kan bolig- og byggeiere hente inn tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester fra Oljefris tilbydere alle har blitt kvalitetssikret av prosjektet. Ved å fylle ut skjemaet på nettsidene kan de som ønsker det raskt få kontakt med relevante tilbydere i sitt nærområde. Dette gjør veien fra kunnskap til handling kortere.

Alle tilbyderne i oljefri.no har vært gjennom en grundig godkjenningsprosess. Naturvernforbundet har undersøkt at firmaene har god økonomi, at de har gode referanser fra tidligere utførte jobber, at de benytter produkter tilpasset norske forhold og at de har kunnskap om produktene de installerer.

Les mer om prosjektet:

Oljefri

Vår historie

Firmaet Arne Skarra ble etablert i 1956 av Arne Skarra. Etter at den første butikken ble åpnet mandag 15. oktober 1956, har vi hatt en solid utvikling innenfor varmeprodukter til alle typer boliger. I vår første annonse heter det seg «Forretningen omfattet vesentlig fyringsartikler for fast og flytende brensel».

På tiden det hele startet var strømnettet dårlig utbygd, og de aller fleste fyrte med ved og koks. Videre kom parafin til oppvarming, noe som var helt nytt og som gikk av seg selv. I tillegg ga det en jevn varme hele døgnet, noe som raskt gjorde det populært.

Berith Skarra var Norges første kvinne med monteringsbevis for «sentralt oljeforsyningsanlegg». Arne Skarras første medarbeider, Svein Næss, ble ansatt 1.5.1960 og jobber fortsatt i firmaet den dag i dag. Etter hvert som salget økte både av parafin og vedovner, ble det behov for større lokaler og flere personer. Butikken flyttet derfor inn i nabobygget i Engene 10 (halvparten av lokalet der Kirkens bymisjon er i dag).

I 1964 etablerer Arne Skarra seg som aksjeselskap. Det blir åpnet filial på Strømsø, i lokalene etter Møller & Skarra (jernvarehandel), og senere åpnet ny butikk i Globusgården når denne stod ferdig i 1963. Det ble på 60 tallet på det meste lagt ned ca. 400 oljetanker pr år og firmaet hadde 17 servicebiler og 20 medarbeidere. Den solide driften gjorde at Arne Skarra bygget nytt forretningsbygg i Engene 7 i 1968.

Da oljekrisen inntraff i 1973 – 74 satte det en stopper på salget av parafin og oljekaminer og det ble behov for andre ben å stå på.
Firmaet startet derfor med salg av kjøkkeninnredninger, «Drømmekjøkken» og egenimportert «Arne-kjøkken», samt airconditionanlegg. Samtidig har butikken i alle år hatt en stor avdeling for salg av norske troll og gaveartikler i kobber, messing og smijern. Idag selges det også produkter i tre, skiferfat/ brikker, kopper, glass, puter, skjerf, peisutstyr, utstyr til parafinlamper og interiørprodukter til jul.

«Skarrabygget» ble solgt i 2014, og ble revet i 2015-16 for å gjøre plass til kvartalsutbygging av næringslokaler og leiligheter.
Arne Skarra AS har derfor flyttet til nye lokaler i Øvre Storgate 42 i august 2015, hvor vi har pusset opp det gamle Wriedts bryggeri til en ny og flott utstilling.

Hovedproduktene i dag er vedovner, peiser, piper, elektrisk, gass, bioetanol, pellets, samt vedfyrte vannvarmeanlegg.

Service_800x400SERVICE

Vi har egen gasstekniker ansatt hos oss og utfører ellers alle typer service og vedlikehold på produkter innenfor vårt sortiment. Dette gjelder både innen ved-, gass- og elektriske peiser.

Ring oss for avtale.