Gå til hovedinnhold

Archives

Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra

Velkommen inn til vår eventyrverden

 Vi har pusset opp gamle Wriedts bryggeri i Øvre Storgate 42, og boltrer oss på 600 m2 med en utstilling av markedets beste ovner og peiser. Kom innom oss og få inspirasjon til ditt nye ildsted. Eller bare finn roen i våre lune lokaler.

Under ser dere flere smakebiter på hvor flott vi har fått det.

Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra

Vedfyring

Tips til vedfyring

Kunsten å fyre med ved.

Det er mye du må tenke på når du skal fyre med ved. Både valg av ved og riktig fyringsteknikk er viktig.

Velg riktig ved

Ulik ved har forskjellige egenskaper. Noen typer avgir mye varme, andre forholdsvis lite. Jo mer varme veden avgir, dess bedre er vedkvaliteten. Rogn og bøk varmer mest pr. volum. Eik, ask og lønn er nest best. Bjørk kommer i tredje klasse. Deretter kommer furu, svartor og selje. Osp, gran og gråor er blant de tresortene som gir minst varmeutbytte. En favn rogn eller bøk tilsvarer to favner gran eller osp.

Fyr med tørr ved

Veden skal minst ha tørket et halvt år, helst ett år. Ved som lagres ute eller i kalde rom bør tas inn ca 1 døgn før den skal brukes slik at den får romtemperatur.
Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning. Fuktighet svekker vedens brennegenskaper, rå ved avgir vanndamp inne i ildstedet som fortrenger oksygenet og kjøler ned brennsonen. Vanndampen kan skape kondensproblemer i pipa. Slike problemer oppstår når temperaturen på røyken blir så lav at vanndampen blir liggende i pipeløpet.

Tenn på fra toppen!

Overraskende for mange, er at det gir best effekt å tenne på fra toppen. Da vil gassene som avgis når veden varmes opp også antennes og gi varme fremfor å forurense. All veden antennes også raskere, og man slipper sot. Legg to kubber i bunnen av brennkammeret og stable opptenningsved lagvis oppover. Opptenningsveden bør være på ca 4 cm i diameter. Legg 2-3 opptenningsbriketter eller bjørkenever rett under det øverste laget med opptenningsved og tenn på.

Fyring krever luft. Fyr med god trekk

Pass på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne. Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn.
Ikke skru trekken ned til et minimum.

Unngå rundfyring

Det blir dårlig forbrenning når du fyrer med ovnen full av ved og trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det bekksot i pipa som kan ta fyr og forårsake pipebrann. Det kan i værste fall føre til brann i boligen.
La veden brenne ut til det er en del glør, før du legger i ny ved.
Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr.

Peisovn_scan83

 

Litt fakta om ildsteder

Nye rentbrennende ovner gir 30-50 % mer varme enn gamle vedovner og forurenser mindre.

Hvordan fungerer en rentbrennende ovn?

I 1998 kom kravet om at alle ovner som selges i Norge skal være rentbrennende. Dette gjelder også ovner som installeres, uavhengig om den er kjøpt ny eller brukt. Men hva er egentlig en rentbrennende ovn?
Kravet fra myndighetene kom først og fremst av hensyn til forurensning – for å redusere sotpartikkelutslippet. Og allerede i første generasjon rentbrennende ovner ble utslippet av sotpartikler redusert med over 90 prosent.
Dagens moderne ovner “isolert” i nedre del av brennkammeret, noe som gir en mye høyere forbrenningstemperatur. Videre blir det tilført sekundær luft. Det betyr at det blir tilført ekstra luft til de uforbrente gassene i toppen av bålet, som sørger for at også disse forbrennes.
Det er flere fordeler med nye ovner. En stor bonus er at høyere temperatur i brennkammeret bidrar til renere glass på dørene. Tidligere kunne man jo knapt se gjennom glassdørene. Det er nå kraftig forbedret, og med riktig fyring kan man brenne i ovnen med tilnærmet helt rene glass.
En rentbrennende ovn i dag har en virkningsgrad på 75-80 prosent. Noe som gir en betraktelig reduksjon i vedforbruket – og minimalt med varme slipper ut til kråka. Det resulterer også i en hyggelig besparelse på fyringskostnadene.

Flere tips:

• Bruk en ovn laget etter 1998. Den er rentbrennende, slipper ut 90 prosent mindre partikler – og gir 30% varme per kubbe.
• Sørg for god trekk i pipen. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipen. Be feieren sjekke dette for deg neste gang.
• Ofte kan det være fornuftig å montere en vifte på toppen av pipen for å få riktig trekk.
• Bruk gjerne opptenningsbriketter fremfor avispapir. Da blir det mindre aske i ovnen/peisen.
• Sørg alltid for å ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved du legger i, ikke skru ned trekken. Legg heller i litt oftere og mindre, med god trekk hele tiden.
• Det er viktig med nok luft. Av og til kan det vær nødvendig åpne ett vindu når peisen tennes slik at den får nok luft. La ovnsdøren stå på gløtt, eventuelt ha opptenningsventilen åpen til det har tatt god fyr (15 – 20 min).
• Legg ved ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres det for kraftig, kan varmepåkjenningen i pipa blir unødig stor. Fyr moderat.
• Når veden har blitt til kull kreves det mindre tilført luft, og du kan dermed redusere tilførselen.
• Unngå ulmebrann, det er da forurensingen er størst. Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra pipa er nesten usynlig.
• Les bruksanvisningen på din ovn nøye. Den beste fyringsmåten kan avvike fra ovn til ovn.
• Kontroller røyken. Røyken skal være hvit, helst gjennomsiktig. Svart røyk tyder på uegnet ildsted, feil fyringsteknikk eller dårlig brensel. Asken i ildstedet skal være finfordelt og grå.

Kilde: Norsk Varme

Sikkerhet på taket

Huseieren har plikt til å sørge for at pipa er tilgjengelig for feieren. Det innebærer fastmontert og typegodkjent sikringsutstyr på taket. Det innebærer også at en husstige ligger klar når feieren kommer. Husk at stigen skal være sikret mot gliding.

Rehabiliering av piper og skorstein

Piperehabilitering

Vi rehabiliterer alle typer piper.

Piper og skorsteiner kan med tiden bli slitt og skadet innvendig slik at de ikke lenger svarer til dagens krav. Det å rehabilitere en pipe er en oppgradering av hele boligen og skal vare i mange år. Vi leverer ulike metoder for å utbedre den pipen du allerede har og kan veilede deg i valg av løsning.

  • Vi gjør befaring på piper og ildsteder, for å kartlegge om det skal rehabiliteres med stålrør eller keramikkrør.
  • Vi rehabiliterer også ved å «trekke pipa»; dvs «fore» pipa med ildfast masse innvendig.
  • Vi sender søknader der dette er nødvendig

«Rehabilitering av skorstein og piper er enklere enn du tror
– og langt billigere enn å bygge ny skorstein.»

En skorstein som er defekt eller har mangler kan være brannfarlig, i verste fall kan du risikere skorsteinsbrann. I tillegg gir den dårlig trekk og problemer ved opptenning, og det er vanskelig å fyre riktig.

 


Screen Shot 2015-11-13 at 13.06.54

NY SKORSTEIN MED SYREFAST STÅLFORING TILPASSET DITT BEHOV.

Jøtul Accessories reparasjonssystem monteres enkelt i eksisterende skorstein. Du får en ”ny” skorstein med god trekk og lang levetid. Et komplett system for rehabilitering av skorstein med stive eller fleksible rør. Rørene er produsert i syrefast stål, kvalitet AISI 316 L – T 600.

De fleste rør på markedet blir testet etter T450. Våre rør blir testet og godkjennes i klasse T600 som betyr at rørene beholder samme kvalitet ved høyere temperaturer. Dette gir sikker fyring selv om man har et eldre ikke-rentbrennende ildsted som normalt gir en høyere temperatur innvendig i skorsteinen enn moderne rentbrennende ildsteder.

Syrefasterør gir god motstandsdyktighet mot syrene som dannes under forbrenning. I tillegg til materialkvalitet og passform har vi lagt vekt på valg av deler som gjør monteringen så enkel som mulig slik at arbeidet kan foregå på en rask og problemfri måte.

Stive syrefaste rør i 1 mm godstykkelse som er blant de kraftigste på markedet.
Dobbeltvegget fleksible stålrør i syrefast stål. Benyttes for skorsteinener som ikke har rette løp.

Les mer om produktet på jotul.no

 

 


Screen Shot 2015-11-13 at 12.59.17

PIPEREHABILITERING MED KERAMIKK FRA SCHIEDEL

– FOR ALLE TYPER BRENNSTOFF OG FYRINGSSYSTEM.

Keramiske råstoffer egner seg for alle brennstoffer og har bevist sin lange levetid. SCHIEDELs chamotterør er svært godt egnet for rehabilitering av gamle skorsteiner, samt er eneste pipe med 30 års garanti.

SCHIEDELS KERAMISKE RØR ER 100% SYREMOTSTANDIG
Ved å rehabilitere skorsteinen med Schiedel foringsrør i det syrebestandige materiale chamotte, sørger man for at energien brukes til å varme opp huset, å ikke til å “fyre for kråka”.

Våre keramiske foringsrør er motstandsdyktig mot alle påkjenninger en skorstein kan bli utsatt for og er 100% syremotstandig. Det vil si at kondens og svovelsyre ikke tærer opp rørene på sikt.

Hvis den øvre delen av skorsteinen er veldig dårlig kan man enten mure opp igjen med murstein eller med SCHIEDEL ytterelementer i lettklinker. Ved å benytte SCHIEDEL sin 33 cm elementer og isolasjon i tillegg, får man en godt isolert pipe over tak som i tillegg er rask å montere.

SCHIEDEL CHAMOTTE – TIL ALLE TYPER BRENNSTOFF
SCHIEDEL sine 33 cm lange keramikkrørene er et sikkert valg med 30 års garanti. På grunn av godkjenningen for både faste, flytende og gassformede brennstoffer kan man på et senere tidspunkt om ønskelig bytte til en annen type brennstoff. Man har dermed alltid en fremtidsrettet pipe.

VERKEN SKITT ELLER STØV I BOLIGEN
SCHIEDEL chamotterør senkes ned fra toppen av skorsteinen med en spesialvinsj, noe som sikrer en høy standard på arbeidet. Fordi foringene senkes ned fra taket unngås skitt eller støv i boligen. Bare om pipa endrer retning, må pipe veggen åpnes.
Fagmessig montering er viktig for et godt resultat.

FORDELER VED KERAMIKK OG VIKTIGE DETALJER
• Eneste pipeprodusent med 30 års garanti
• Avstandsholdere sørger for at den nye foringssøylen blir sentrert i det eksisterende pipeløpet.
• Økt sikkerhet.
• Rask montering uten skitt og støv – De lette og lange profilrørene sikrer en rask montering fra tak eller loft.
• Godkjent for både undertrykk og overtrykk – en viktig, fremtidsrettet egenskap.
• Fuktighetsbestandig og lydabsorberende
• Tåler syrer og er korrosjonsfri – Velegnet for alle typer brennstoffer
• Miljøvennlig – Energisparende, fri for tungmetaller og gir mindre sotdannelse
• Varig – da vi garanterer 30 års levetid.

Les mer om produktet på schiedel.no