Gå til hovedinnhold

Archives

Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra

Velkommen inn til vår eventyrverden

 Vi har pusset opp gamle Wriedts bryggeri i Øvre Storgate 42, og boltrer oss på 600 m2 med en utstilling av markedets beste ovner og peiser. Kom innom oss og få inspirasjon til ditt nye ildsted. Eller bare finn roen i våre lune lokaler.

Under ser dere flere smakebiter på hvor flott vi har fått det.

Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra Peiser og ovner i utstilling hos Arne Skarra

Bli kvitt din gamle oljetank

Arne Skarra er en godkjent samarbeidspartner og kunnskapsbedrift for prosjektet «Oljefri». Vi er kvalitetssikret til å rense og fjerne gamle oljetanker, samt veilede rundt fornybare oppvarmingsløsninger.

Om Oljefri

Oljefri er et prosjekt som gjør det enklere og tryggere for bolig- og byggeiere å erstatte oljefyrte anlegg og ildsteder med fornybare oppvarmingsløsninger.

oljefri.no har Naturvernforbundet samlet uavhengig informasjon om klimavennlige energiløsninger for boliger og bygg. Gjennom samarbeid med fagmiljøer og bransjeorganisasjoer holder Naturvernforbundet seg oppdatert på den nyeste kunnskapen om energieffektive varmeløsninger i bygg.

I stadig flere kommuner i landet kan bolig- og byggeiere hente inn tilbud på fornybare oppvarmingsløsninger, rens og fjerning av oljetank og energirådgivningstjenester fra Oljefris tilbydere alle har blitt kvalitetssikret av prosjektet. Ved å fylle ut skjemaet på nettsidene kan de som ønsker det raskt få kontakt med relevante tilbydere i sitt nærområde. Dette gjør veien fra kunnskap til handling kortere.

Alle tilbyderne i oljefri.no har vært gjennom en grundig godkjenningsprosess. Naturvernforbundet har undersøkt at firmaene har god økonomi, at de har gode referanser fra tidligere utførte jobber, at de benytter produkter tilpasset norske forhold og at de har kunnskap om produktene de installerer.

Les mer om prosjektet:

Oljefri

Vedfyring

Tips til vedfyring

Kunsten å fyre med ved.

Det er mye du må tenke på når du skal fyre med ved. Både valg av ved og riktig fyringsteknikk er viktig.

Velg riktig ved

Ulik ved har forskjellige egenskaper. Noen typer avgir mye varme, andre forholdsvis lite. Jo mer varme veden avgir, dess bedre er vedkvaliteten. Rogn og bøk varmer mest pr. volum. Eik, ask og lønn er nest best. Bjørk kommer i tredje klasse. Deretter kommer furu, svartor og selje. Osp, gran og gråor er blant de tresortene som gir minst varmeutbytte. En favn rogn eller bøk tilsvarer to favner gran eller osp.

Fyr med tørr ved

Veden skal minst ha tørket et halvt år, helst ett år. Ved som lagres ute eller i kalde rom bør tas inn ca 1 døgn før den skal brukes slik at den får romtemperatur.
Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning. Fuktighet svekker vedens brennegenskaper, rå ved avgir vanndamp inne i ildstedet som fortrenger oksygenet og kjøler ned brennsonen. Vanndampen kan skape kondensproblemer i pipa. Slike problemer oppstår når temperaturen på røyken blir så lav at vanndampen blir liggende i pipeløpet.

Tenn på fra toppen!

Overraskende for mange, er at det gir best effekt å tenne på fra toppen. Da vil gassene som avgis når veden varmes opp også antennes og gi varme fremfor å forurense. All veden antennes også raskere, og man slipper sot. Legg to kubber i bunnen av brennkammeret og stable opptenningsved lagvis oppover. Opptenningsveden bør være på ca 4 cm i diameter. Legg 2-3 opptenningsbriketter eller bjørkenever rett under det øverste laget med opptenningsved og tenn på.

Fyring krever luft. Fyr med god trekk

Pass på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne. Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn.
Ikke skru trekken ned til et minimum.

Unngå rundfyring

Det blir dårlig forbrenning når du fyrer med ovnen full av ved og trekken mest mulig gjenskrudd. På denne måten dannes det bekksot i pipa som kan ta fyr og forårsake pipebrann. Det kan i værste fall føre til brann i boligen.
La veden brenne ut til det er en del glør, før du legger i ny ved.
Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr.

Peisovn_scan83

 

Litt fakta om ildsteder

Nye rentbrennende ovner gir 30-50 % mer varme enn gamle vedovner og forurenser mindre.

Hvordan fungerer en rentbrennende ovn?

I 1998 kom kravet om at alle ovner som selges i Norge skal være rentbrennende. Dette gjelder også ovner som installeres, uavhengig om den er kjøpt ny eller brukt. Men hva er egentlig en rentbrennende ovn?
Kravet fra myndighetene kom først og fremst av hensyn til forurensning – for å redusere sotpartikkelutslippet. Og allerede i første generasjon rentbrennende ovner ble utslippet av sotpartikler redusert med over 90 prosent.
Dagens moderne ovner “isolert” i nedre del av brennkammeret, noe som gir en mye høyere forbrenningstemperatur. Videre blir det tilført sekundær luft. Det betyr at det blir tilført ekstra luft til de uforbrente gassene i toppen av bålet, som sørger for at også disse forbrennes.
Det er flere fordeler med nye ovner. En stor bonus er at høyere temperatur i brennkammeret bidrar til renere glass på dørene. Tidligere kunne man jo knapt se gjennom glassdørene. Det er nå kraftig forbedret, og med riktig fyring kan man brenne i ovnen med tilnærmet helt rene glass.
En rentbrennende ovn i dag har en virkningsgrad på 75-80 prosent. Noe som gir en betraktelig reduksjon i vedforbruket – og minimalt med varme slipper ut til kråka. Det resulterer også i en hyggelig besparelse på fyringskostnadene.

Flere tips:

• Bruk en ovn laget etter 1998. Den er rentbrennende, slipper ut 90 prosent mindre partikler – og gir 30% varme per kubbe.
• Sørg for god trekk i pipen. Pass på at ovnen er tett og at det ikke er lekkasjer ved inngangen til pipen. Be feieren sjekke dette for deg neste gang.
• Ofte kan det være fornuftig å montere en vifte på toppen av pipen for å få riktig trekk.
• Bruk gjerne opptenningsbriketter fremfor avispapir. Da blir det mindre aske i ovnen/peisen.
• Sørg alltid for å ha god trekk. Reguler varmen med hvor mye ved du legger i, ikke skru ned trekken. Legg heller i litt oftere og mindre, med god trekk hele tiden.
• Det er viktig med nok luft. Av og til kan det vær nødvendig åpne ett vindu når peisen tennes slik at den får nok luft. La ovnsdøren stå på gløtt, eventuelt ha opptenningsventilen åpen til det har tatt god fyr (15 – 20 min).
• Legg ved ofte i ovnen, men bruk lite brensel om gangen. Fyres det for kraftig, kan varmepåkjenningen i pipa blir unødig stor. Fyr moderat.
• Når veden har blitt til kull kreves det mindre tilført luft, og du kan dermed redusere tilførselen.
• Unngå ulmebrann, det er da forurensingen er størst. Det beste er når det brenner friskt, og røyken fra pipa er nesten usynlig.
• Les bruksanvisningen på din ovn nøye. Den beste fyringsmåten kan avvike fra ovn til ovn.
• Kontroller røyken. Røyken skal være hvit, helst gjennomsiktig. Svart røyk tyder på uegnet ildsted, feil fyringsteknikk eller dårlig brensel. Asken i ildstedet skal være finfordelt og grå.

Kilde: Norsk Varme

Sikkerhet på taket

Huseieren har plikt til å sørge for at pipa er tilgjengelig for feieren. Det innebærer fastmontert og typegodkjent sikringsutstyr på taket. Det innebærer også at en husstige ligger klar når feieren kommer. Husk at stigen skal være sikret mot gliding.

RIVING AV PEIS:

Mange har store murte peiser med eller uten innsats, som de vil fjerne pga ønske om modernisering, og frigjøre plass til et nytt ildsted.

  • Vi river peiser i alle størrelser.
  • Restaurerer/pusser vegger/piper bak fjernet ildsted, og monterer nytt ildsted.
  • Før rivingen bygger vi et plasttelt, der det er nødvendig, for å forhindre unødvendig støv i rommet.
  • Vi legger stor vekt på, at det skal være rent og ryddig , da vi er ferdig med jobben.

Noen har peis uten innsats, og da har vi et stort utvalg av peisinnsatser , som kan passe fint inn i en eksisterende peis.
For å finne den rette innsatsen, trenger vi et bilde av peisen, og en enkel skisse med mål: Høyde, bredde og dybde på peisåpningen.
Omramningen kan også morderniseres med enkle løsninger.

En peis med innsats gir mange fordeler:

 • Nye innsatser er rentbrennende
 • De gir bedre varme
 • Bruker mye mindre ved
 • Brenner med rene glass
 • Brannsikkerhet pga dører til å lukke.

Riving800x465

Rehabiliering av piper og skorstein

Piperehabilitering

Vi rehabiliterer alle typer piper.

Piper og skorsteiner kan med tiden bli slitt og skadet innvendig slik at de ikke lenger svarer til dagens krav. Det å rehabilitere en pipe er en oppgradering av hele boligen og skal vare i mange år. Vi leverer ulike metoder for å utbedre den pipen du allerede har og kan veilede deg i valg av løsning.

 • Vi gjør befaring på piper og ildsteder, for å kartlegge om det skal rehabiliteres med stålrør eller keramikkrør.
 • Vi rehabiliterer også ved å «trekke pipa»; dvs «fore» pipa med ildfast masse innvendig.
 • Vi sender søknader der dette er nødvendig

«Rehabilitering av skorstein og piper er enklere enn du tror
– og langt billigere enn å bygge ny skorstein.»

En skorstein som er defekt eller har mangler kan være brannfarlig, i verste fall kan du risikere skorsteinsbrann. I tillegg gir den dårlig trekk og problemer ved opptenning, og det er vanskelig å fyre riktig.

 


Screen Shot 2015-11-13 at 13.06.54

NY SKORSTEIN MED SYREFAST STÅLFORING TILPASSET DITT BEHOV.

Jøtul Accessories reparasjonssystem monteres enkelt i eksisterende skorstein. Du får en ”ny” skorstein med god trekk og lang levetid. Et komplett system for rehabilitering av skorstein med stive eller fleksible rør. Rørene er produsert i syrefast stål, kvalitet AISI 316 L – T 600.

De fleste rør på markedet blir testet etter T450. Våre rør blir testet og godkjennes i klasse T600 som betyr at rørene beholder samme kvalitet ved høyere temperaturer. Dette gir sikker fyring selv om man har et eldre ikke-rentbrennende ildsted som normalt gir en høyere temperatur innvendig i skorsteinen enn moderne rentbrennende ildsteder.

Syrefasterør gir god motstandsdyktighet mot syrene som dannes under forbrenning. I tillegg til materialkvalitet og passform har vi lagt vekt på valg av deler som gjør monteringen så enkel som mulig slik at arbeidet kan foregå på en rask og problemfri måte.

Stive syrefaste rør i 1 mm godstykkelse som er blant de kraftigste på markedet.
Dobbeltvegget fleksible stålrør i syrefast stål. Benyttes for skorsteinener som ikke har rette løp.

Les mer om produktet på jotul.no

 

 


Screen Shot 2015-11-13 at 12.59.17

PIPEREHABILITERING MED KERAMIKK FRA SCHIEDEL

– FOR ALLE TYPER BRENNSTOFF OG FYRINGSSYSTEM.

Keramiske råstoffer egner seg for alle brennstoffer og har bevist sin lange levetid. SCHIEDELs chamotterør er svært godt egnet for rehabilitering av gamle skorsteiner, samt er eneste pipe med 30 års garanti.

SCHIEDELS KERAMISKE RØR ER 100% SYREMOTSTANDIG
Ved å rehabilitere skorsteinen med Schiedel foringsrør i det syrebestandige materiale chamotte, sørger man for at energien brukes til å varme opp huset, å ikke til å “fyre for kråka”.

Våre keramiske foringsrør er motstandsdyktig mot alle påkjenninger en skorstein kan bli utsatt for og er 100% syremotstandig. Det vil si at kondens og svovelsyre ikke tærer opp rørene på sikt.

Hvis den øvre delen av skorsteinen er veldig dårlig kan man enten mure opp igjen med murstein eller med SCHIEDEL ytterelementer i lettklinker. Ved å benytte SCHIEDEL sin 33 cm elementer og isolasjon i tillegg, får man en godt isolert pipe over tak som i tillegg er rask å montere.

SCHIEDEL CHAMOTTE – TIL ALLE TYPER BRENNSTOFF
SCHIEDEL sine 33 cm lange keramikkrørene er et sikkert valg med 30 års garanti. På grunn av godkjenningen for både faste, flytende og gassformede brennstoffer kan man på et senere tidspunkt om ønskelig bytte til en annen type brennstoff. Man har dermed alltid en fremtidsrettet pipe.

VERKEN SKITT ELLER STØV I BOLIGEN
SCHIEDEL chamotterør senkes ned fra toppen av skorsteinen med en spesialvinsj, noe som sikrer en høy standard på arbeidet. Fordi foringene senkes ned fra taket unngås skitt eller støv i boligen. Bare om pipa endrer retning, må pipe veggen åpnes.
Fagmessig montering er viktig for et godt resultat.

FORDELER VED KERAMIKK OG VIKTIGE DETALJER
• Eneste pipeprodusent med 30 års garanti
• Avstandsholdere sørger for at den nye foringssøylen blir sentrert i det eksisterende pipeløpet.
• Økt sikkerhet.
• Rask montering uten skitt og støv – De lette og lange profilrørene sikrer en rask montering fra tak eller loft.
• Godkjent for både undertrykk og overtrykk – en viktig, fremtidsrettet egenskap.
• Fuktighetsbestandig og lydabsorberende
• Tåler syrer og er korrosjonsfri – Velegnet for alle typer brennstoffer
• Miljøvennlig – Energisparende, fri for tungmetaller og gir mindre sotdannelse
• Varig – da vi garanterer 30 års levetid.

Les mer om produktet på schiedel.no

Vår historie

Firmaet Arne Skarra ble etablert i 1956 av Arne Skarra. Etter at den første butikken ble åpnet mandag 15. oktober 1956, har vi hatt en solid utvikling innenfor varmeprodukter til alle typer boliger. I vår første annonse heter det seg «Forretningen omfattet vesentlig fyringsartikler for fast og flytende brensel».

På tiden det hele startet var strømnettet dårlig utbygd, og de aller fleste fyrte med ved og koks. Videre kom parafin til oppvarming, noe som var helt nytt og som gikk av seg selv. I tillegg ga det en jevn varme hele døgnet, noe som raskt gjorde det populært.

Berith Skarra var Norges første kvinne med monteringsbevis for «sentralt oljeforsyningsanlegg». Arne Skarras første medarbeider, Svein Næss, ble ansatt 1.5.1960 og jobber fortsatt i firmaet den dag i dag. Etter hvert som salget økte både av parafin og vedovner, ble det behov for større lokaler og flere personer. Butikken flyttet derfor inn i nabobygget i Engene 10 (halvparten av lokalet der Kirkens bymisjon er i dag).

I 1964 etablerer Arne Skarra seg som aksjeselskap. Det blir åpnet filial på Strømsø, i lokalene etter Møller & Skarra (jernvarehandel), og senere åpnet ny butikk i Globusgården når denne stod ferdig i 1963. Det ble på 60 tallet på det meste lagt ned ca. 400 oljetanker pr år og firmaet hadde 17 servicebiler og 20 medarbeidere. Den solide driften gjorde at Arne Skarra bygget nytt forretningsbygg i Engene 7 i 1968.

Da oljekrisen inntraff i 1973 – 74 satte det en stopper på salget av parafin og oljekaminer og det ble behov for andre ben å stå på.
Firmaet startet derfor med salg av kjøkkeninnredninger, «Drømmekjøkken» og egenimportert «Arne-kjøkken», samt airconditionanlegg. Samtidig har butikken i alle år hatt en stor avdeling for salg av norske troll og gaveartikler i kobber, messing og smijern. Idag selges det også produkter i tre, skiferfat/ brikker, kopper, glass, puter, skjerf, peisutstyr, utstyr til parafinlamper og interiørprodukter til jul.

«Skarrabygget» ble solgt i 2014, og ble revet i 2015-16 for å gjøre plass til kvartalsutbygging av næringslokaler og leiligheter.
Arne Skarra AS har derfor flyttet til nye lokaler i Øvre Storgate 42 i august 2015, hvor vi har pusset opp det gamle Wriedts bryggeri til en ny og flott utstilling.

Hovedproduktene i dag er vedovner, peiser, piper, elektrisk, gass, bioetanol, pellets, samt vedfyrte vannvarmeanlegg.

image

TOM SKARRA
Daglig leder

Telefon: 32 83 35 65

Mobil: 90049132

Mail: post@skarra.no

Svein_skarra

SVEIN NÆSS

Pensjonist

Ansatt i 60år

Telefon: 32 83 35 65

image

TONE MUGGERUD
Salg / Design / Web

Telefon: 32 83 35 65

Mobil: 40 86 02 27

Mail: tone@skarra.no

image

JON ARNE SKARRA
Salg og montering

Mobil: 91 64 91 61

Telefon: 32 83 35 65

Mail: jon@skarra.no

image

SUSY HANSEN
Regnskap

Telefon: 32 83 35 65

Mail: firma@skarra.no

image

ANDRE PEDERSEN
Gasstekniker/montør 

Telefon: 32 83 35 65

Mail: andre@skarra.no

image

BRYNJAR ALFER
Montør og arbeidsleder

Telefon: 32 83 35 65

MARIUS TJUGUM
Montør

Telefon: 32 83 35 65

image

MATHIS KVÅLSETH
Murer/montør 

Telefon: 32 83 35 65

ESPEN OLSEN
Murer/montør

Telefon: 32 83 35 65

KRISTIAN WERNERSEN
Montør

Telefon: 32 83 35 65

Befaring

Dersom du er i tvil om valg av rett ildsted, eller for å se på tekniske og praktiske problemer og utfordringer knyttet til piper og ildsteder, drar vi ofte på kostnadsfri befaring på stedet for å gi den beste anbefaling og løsning.

image

Montering av peis, ovn og pipe

Vi har egne ansatte sertifiserte montører og faglærte murere med lang erfaring innen montering av alle typer peiser, ovner og piper innen vårt sortiment. Det være seg ved,- gass,- elektrisk, bioetanol eller oljefyrte ovner og peiser, og vedfyrte vannvarmesystemer. Vi bygger og pusser peiser, brannmurer og piper, rehabiliterer gamle piper, og monterer stålpiper.

BrynjarMattis_montør

Service_800x400SERVICE

Vi har egen gasstekniker ansatt hos oss og utfører ellers alle typer service og vedlikehold på produkter innenfor vårt sortiment. Dette gjelder både innen ved-, gass- og elektriske peiser.

Ring oss for avtale.

Veiledning

Ta gjerne med en skisse, tegning eller bilde av stedet du ønsker nytt ildsted slik at vi bedre kan sette oss inn i akkurat din situasjon. Gjennom kunnskap, erfaring og stort utvalg av produkter og løsninger skal vi veilede til riktig valg etter den enkeltes ønsker og behov.

Ting det er kjekt å vite før man velger nytt ildsted:

 • Hvilket oppvarmingsbehov har du?
 • Hvor mye skal fyres opp?
 • Hvor stort er rommet ildstedet skal plasseres i?
 • Når er huset bygget?
 • Hva slags pipe er det? Element eller tegl?
 • Skal ildstedet plasseres i hjørne eller på rett vegg?
 • Er det brannmur på stedet? Hvilke mål har denne?
 • Hva slags gulv har du? Tregulv på bjelkelag eller støpt betong?

Godkjenning_800x465

paragraferSøknader & godkjenninger

Vi ordner søknader og godkjenninger  innen vårt fagområde. Dette gjelder ildsteder, stålpiper og piperehabiliteringer.

Salg

Hos oss møter du fagfolk med bred erfaring, solid kompetanse og lang fartstid i bransjen. Vi skal oppfylle ønsker og behov, løse problemer  og utfordringer, avdekke konsekvenser, og til slutt finne fram til den beste løsningen.

Vi har peiser og ovner for alle behov.

Peiser i utstilling hos Arne Skarra i Drammen.

Skrytebilder

På denne siden legger vi  ut bilder av arbeider vi har utført hos kunder.

Vi oppgraderer eksisterende peiser ; pusser glatt overflate på mursteinspeiser, og monterer innsatser i åpne peiser.

Det er bilder der vi har revet peiser , og montert nytt ildsted….før og etter bilder.

Noen bilder viser også ovner og peiser som er montert i utstillingen i butikken.